Jurgen Nobel is sinds januari locoburgemeester en wethouder Financiën, Grondzaken, Energietransitie en Haven- en luchthavenzaken van de gemeente Haarlemmermeer. Met zijn dertig jaar is hij de jongste locoburgemeester van Nederland. Daarnaast neemt Jurgen nu namens de MRA deel aan de programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. 

Wat is de grootste uitdaging voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid?

"De MRA heeft een flinke opgave. Er komen nog ruim 200.000 woningen bij tot 2040, waaronder 20.000 in de gemeente Haarlemmermeer. Haarlemmermeer groeit hiermee tot 200.000 inwoners. We staan hierdoor voor de enorme opgave om voor diverse groepen woningen te realiseren, ook voor jongeren en voor ouderen."

Wat betekent dat voor Haarlemmermeer?

"Al die uitdagingen moeten we samen met onze partners binnen de MRA aangaan en ik ben hier optimistisch over. Het is daarbij ook zoeken naar de balans tussen de hoogstedelijke uitstraling die Hoofddorp steeds meer krijgt en het behoud van het dorpse karakter van de kernen."

Wat is volgens jou de grootste verandering in de Metropoolregio Amsterdam in 2040 waar we rekening mee moeten houden?

"Als je grote aantallen woningen bouwt, moet je ook een bovenregionale aanpak hebben voor je infrastructuur, want wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Als er wel geld komt van het Rijk voor woningbouw, maar niet voor infrastructuur, dan wordt het ingewikkeld alles bereikbaar te houden. We kunnen dit niet alleen."