Geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom leefbaarheid en bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam en regio Utrecht? Eind juni staan er twee interessante evenementen op de planning die goed aansluiten op het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Tijdens deze evenementen komt u meer te weten over de nieuwste ontwikkelingen in deze regio’s. 

WeMakeThe.City - 17-23 juni 

Van 17 t/m 23 juni vindt de tweede editie van het WeMakeThe.City festival plaats in Amsterdam. Een week lang staat de hele Metropoolregio Amsterdam in het teken van urgente stedelijke vraagstukken en oplossingen. Als onderdeel van WeMakeThe.City wordt op woensdag 19 juni het symposium INTENS georganiseerd. Tijdens dit symposium staan meerdere interessante vragen centraal. Vragen als: hoe pakken we de uitdagingen rondom verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptie aan? Welke nieuwe perspectieven garanderen de kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving? En hoe gaan we die financieren? De Vereniging Deltametropool organiseert dit symposium in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Van 12:00 tot 18:00 uur zijn er verschillende presentaties en kunt u deelnemen aan Break-Out sessies. Bij deze Break-Out sessies kunnen deelnemers van het symposium in een meer kleinschaligere setting specifieke thema’s van het symposium bespreken.

Symposium INTENS vindt plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Toegang is gratis, maar er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Meld u dus snel aan! 

U Nedwerkbijeenkomst – 26 juni

De kansen en uitdagingen die verstedelijking met zich meebrengt in de Metropoolregio Amsterdam worden ook in andere regio’s in Nederland aangepakt. In de regio Utrecht werken het Rijk, provincie Utrecht en gemeenten samen binnen het programma U Ned om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. In deze regio is, net als in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, de vraag naar woningen groot. Ook groeit de arbeidsmarkt en neemt de druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid toe. Vanaf 21 juni breekt er een nieuwe fase aan voor het programma U Ned. Om deze nieuwe fase in te luiden organiseert de Programmaraad van U Ned op 26 juni de U Nedwerkbijeenkomst voor belangenorganisaties, bedrijven en overheden. Van 15:00 tot 17:00 uur komt u alles te weten over het programma U Ned en is er ruimte om kennis en ideeën met elkaar te delen. 

De bijeenkomst vindt plaats in Het Huis van Utrecht. Aanmelden kan via deze link.