De Uitvoeringsagenda van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) zet komend jaar flink in op het stimuleren van flexibel (thuis)werken en slim, duurzaam en gespreid reizen buiten de spits. Zo behouden we de positieve gedragsverandering die is ingezet door corona, ook na de pandemie. Breikers en de gebiedsaanpakken, waaronder IJmond Bereikbaar en Zuidas, hebben hierin een belangrijke rol. Ook wordt verder gewerkt aan de lopende maatregelen, zoals fietsstimulering en (kleinschalige) infrastructurele ingrepen. Net zo belangrijk is de regionale uitwerking van het klimaatakkoord mobiliteit. In het BO MIRT zijn de budgetten voor al deze maatregelen toegekend.

‘De Uitvoeringsagenda 2021 bevat alle concrete projecten die op kortere termijn (tot 2030) zorgen voor een betere bereikbaarheid en een slimmere en schonere mobiliteit’, vertelt programmamanager van de Uitvoeringsagenda Asta van Droffelaar in een gesprek over de uitdagingen van komend jaar.

Werkgevers en onderwijs gaan aan de slag  

In september 2020 hebben ruim 20 aansprekende werkgevers in de MRA verklaard dat zij zich actief gaan inzetten om hun werknemers vaker thuis te laten werken, gespreid te laten reizen over de dag en de week en het afwisselen van vervoersmiddelen te stimuleren. Ook partners van SBaB, zoals de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, doen mee. Afgelopen zomer hebben ook onderwijsinstellingen de verklaring getekend met langetermijnafspraken over flexibel (thuis)studeren en slim reizen. Asta: ‘Deze afspraken zetten we komend jaar door en we laten nog veel meer werkgevers en onderwijsinstellingen aansluiten’. 

Nieuwe kern werkgeversaanpak Breikers

De afgelopen jaren was de inzet van Breikers gericht op spitsmijdingen en de uitbouw van Breikers Logistiek. Met de coronamaatregelen in het voorjaar veranderde onze mobiliteit in één klap en daarmee verschoof de focus. ‘Breikers blijft zich de komende jaren inzetten voor slimmere en schonere mobiliteit in de MRA, maar het stimuleren van flexibel (thuis)werken en het spreiden van verplaatsingen vormt de nieuwe kern van hun dienstverlening’, vervolgt Asta.

Gebiedsgerichte aanpakken werken nauwer samen

De grootste knelpunten in het MRA-wegennetwerk bevinden zich bij 6 gebieden: Zuidas, Haarlem, Schiphol, Almere-Amsterdam, Amsterdam Zuidoost en de regio IJmond. Dagelijks reizen veel forenzen van en naar deze gebieden. ‘Elk gebied heeft een eigen profiel dat de activiteiten in de Uitvoeringsagenda bepaalt’, licht Asta toe. ‘Zo zijn de Zuidas en Groot Schiphol gebieden met vooral veel werkgelegenheid. Werkgeversaanpakken voeren in deze gebieden de boventoon. In gebieden waar veel mensen wonen, zoals Almere, ligt de focus meer op de ketenreis. Zo ontstaat een samenhangend programma met voldoende maatwerk per gebied. Komend jaar zetten we nog meer energie op het verbinden van alle verschillende initiatieven en werken intensiever samen aan de flexibel (thuis)werken en slim reizen aanpak tijdens en na corona.’

Fiets, ov en stedelijke knopen

Binnen de Uitvoeringsagenda wordt ook gewerkt aan investeringen om fiets en ov zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Om zo de verwachte toename van het autogebruik af te vlakken en reisgedrag te verduurzamen. Ook is er een aanpak om de vervoerstromen van toerisme, vrije tijd en logistiek meer volgens een gewenst patroon te laten verlopen.

Naast gedragsmaatregelen wordt er in de Uitvoeringsagenda ingezet op stedelijke knopen en het aantrekkelijker maken van de duurzame ketenreis, dus de combinatie fiets-ov, auto-fiets en auto-ov. Asta: ‘Eén van de activiteiten is bijvoorbeeld het verbeteren van het station Amsterdam Lelylaan als knooppunt, onder andere op het gebied van sociale veiligheid en perrontransfer. Ook wordt gewerkt aan de verbetering van Almere Centrum, waaronder het project om het Spoorbaanpad te verbeteren.’

Regionale uitwerking van het Klimaatakkoord

Tot slot is het Regionaal Mobiliteitsprogramma, de regionale uitwerking van het klimaatakkoord in Noord-Holland en Flevoland onderdeel van de Uitvoeringsagenda. In 2020 zijn werkprogramma’s per regio in Noord-Holland en Flevoland opgesteld op basis van bestaande maatregelen. Vanaf 2021 komen ook nieuwe maatregelen uit het RMP in de Uitvoeringsagenda SBaB. Voor gebieden in Noord-Holland en Flevoland buiten de MRA worden de maatregelen rechtstreeks of via het Klimaatakkoord in het BO MIRT geagendeerd.

Het vervolg  

‘Komend jaar maken we werk van een nieuwe structurele werkwijze voor de uitvoeringsagenda met een duidelijke afbakening, scope en positionering’, zegt Asta. ‘Ook zorgen we ervoor dat de uitvoeringsagenda zo wordt uitgewerkt, dat deze beter aansluit op de begrotingscyclus van betrokken overheidsorganisaties en mogelijke investeringsprogramma’s van de SBaB-partners. Hierdoor kan er een betere verbinding worden gelegd tussen de kortetermijnmaatregelen en de langetermijnopgaven.’

Publicaties 

Lees hier alle besluiten over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid genomen tijdens het BO MIRT. En hier de brief waarmee de Tweede Kamer is geïnformeerd.