Om de gevolgen van de fors toenemende logistieke- en pendelstromen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het hoofd te bieden, ondertekenden op 17 juni meer dan 50 publieke en private partijen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Ook een aantal partners betrokken bij de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit tekenden mee, waaronder IJmond Bereikbaar, Breikers en Amsterdam Vaart.

Ondertekenaars zetten hiermee in op het zoveel mogelijk emissievrij bevoorraden van steden in 2025 en schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast vormen het terugdringen van het aantal benodigde voertuigen en voertuigkilometers voor de bevoorrading van steden en het beperken van geluid belangrijke doelen van de Green Deal ZES.

De Amsterdam Economic Board heeft het initiatief genomen om een regionale impuls te geven aan de (landelijke) Green Deal ZES. Lees verder