Dinsdag 18 september is traditiegetrouw de rijksbegroting voor het komende jaar gepresenteerd.

De Tweede Kamer ontving ook het MIRT projectenoverzicht. Op pagina 8 wordt de algemene programma-aanpak toegelicht en op pagina 143 en 144 staat alles over het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (nog onder de oude programmanaam).