Maar liefst 24 grote organisaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tekenden vorig jaar op 24 september een intentieverklaring om zich in te zetten voor minder files, beter spreiden in het openbaar vervoer en meer beweging door vaker te fietsen en wandelen. Daarmee dragen ze bij aan minder CO2-uitstoot, schonere lucht en vitale medewerkers. De intentieverklaring, inmiddels hernoemd naar de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen, is niet onopgemerkt gebleven. Met nog eens 50 nieuwe werkgevers zijn inmiddels zo’n 75 werkgevers uit de MRA aangesloten. Een prachtige ontwikkeling waar we met elkaar hard voor hebben gewerkt.

Feestelijke bijeenkomst

Op vrijdag 24 september 2021 organiseren we een feestelijke (online) bijeenkomst om de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en vervoerders in de MRA op het gebied van mobiliteit te bestendigen. We verwelkomen maar liefst 50 nieuwe werkgevers die zich aansluiten en vragen enkele van hen om ons mee te nemen in hun ambities en plannen voor komend jaar. Ambassadeurs die vorig jaar tekenden, vertellen hoe zij invulling geven aan de Samenwerkingsovereenkomst.

Egbert de Vries en Marja Ruigrok zijn onze gastheer/gastvrouw tijdens de bijeenkomst. En met bijdragen van onder andere minister van IenW Barbara Visser en secretaris-directeur van de Vervoerregio Amsterdam Thea de Vries hopen we een inspirerende sessie neer te zetten.

We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze feestelijke bijeenkomst op vrijdag 24 september 2021 van 15.30 tot 16.45 uur. Meer informatie over de bijeenkomst ontvangt u later van ons.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.

Namens Egbert de Vries, Marja Ruigrok, Breikers en alle partners van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.