Het programmaplan Stedelijke Bereikbaarheid bestaat uit twee delen: een visie op stedelijke bereikbaarheid en de actieagenda voor de komende jaren. Het Directeurenoverleg van 17 januari heeft het programmaplan vastgesteld.

Eén van de projecten waaraan volgend jaar gewerkt gaat worden, zijn de werkateliers van Almere Centrum. In het Bestuurlijk Overleg MIRT van eind 2018 zijn afspraken gemaakt over woningbouw rondom dit station. Ook wordt gekeken naar een kwaliteitsverbinding van het station en de omgeving, inclusief fietsparkeerplekken. De bedoeling is de vaart er flink in te houden en de eerste gesprekken de eerste maanden van 2019 te voeren. Hierin werken de gemeenten en provincies in de MRA, de ministeries van IenW en BZK, ProRail en vervoerders samen. De bedoeling is om ook andere publieke en private belanghebbenden aan te laten sluiten. Benieuwd naar het programmaplan? Klik hier. Heeft u nog vragen, dan beantwoorden de projectmanagers (Bas Schimmel, IenW en Anne Blankert, gemeente Amsterdam) deze graag.