De afgelopen maanden hebben we de leefbaarheid- en bereikbaarheidsopgave voor 2030 en 2040 die de verstedelijking met zich meebrengt verder aangescherpt. Ook zijn er 4 onderzoeksmodellen uitgewerkt en geanalyseerd om het potentiële effect van verschillende oplossingsrichtingen in beeld te krijgen. En de feiten liegen er niet om: als we de gehele vervoersvraag tot 2030 faciliteren en we verder niets doen, lopen de netwerken vast. Ook gaat de leefkwaliteit in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) sterk achteruit en halen we de klimaatdoelen zeker niet. De uitkomsten markeren een overgang in ons denken: we zullen op een andere manier moeten omgaan met de toenemende vraag naar mobiliteit in relatie tot onder andere verstedelijking.

Gelukkig is het nog niet te laat. Met een mix van slim verstedelijken, slim investeren in de netwerken en met slimme beleidsinterventies, kunnen we de opgaven grotendeels wel aan. Maar die maatregelen zijn niet gemakkelijk. Rijk en regio zullen alles uit de kast moeten halen. Zo is het noodzakelijk dat we de mobiliteitsgroei afremmen. Met alleen investeringen gaan we het niet redden. 

Tijdens de Programmaraad SBaB van 17 december is de enorme uitdaging en urgentie erkend. Het is duidelijk dat we deze uitdaging als Rijk en regio voortvarend en gezamenlijk moeten oppakken. Begin 2022 delen we de urgentie van de opgave met onze achterban en gaan we het gesprek aan. Daarnaast maken we met de deelregio’s afspraken over de vervolgstappen. In het nieuwe jaar hierover dus meer informatie!  

In de tussentijd is meer over het Multimodaal Toekomstbeeld 2040 te lezen op de website van SBaB.