Op 12 september vond weer een Directeurenoverleg (DO) plaats. “Dit overleg ging écht over de inhoud. We hebben toegelicht wat we in 2019 allemaal willen gaan doen in het programma”, vertelt programmamanager Lennart Salemink.

“We doen iets nieuws met het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Het is ontzettend gaaf om te zien dat het DO daar net als het programmateam energie van krijgt. Iedereen zit aan tafel om te komen tot een gemeenschappelijk beeld voor de hele regio op de lange termijn. En er worden flinke besluiten genomen voor de korte termijn”, aldus Lennart Salemink.

MIRT-onderzoek en -verkenning

“In 2019 gaan we keuzes voorleggen voor de langere termijn”, zegt programmamanager Frans Hasselaar. “We willen daarom vroegtijdig met het DO in gesprek over de kaders en verwachtingen.”

Het DO bestaat uit vaste leden en agendaleden. De agendaleden worden altijd op de hoogte gehouden en specifiek genodigd als er een relevant punt op de agenda staat. Daarom was projectmanager Zuidwest Amsterdam Schiphol Camiel van Drimmelen dit keer aanwezig om een toelichting te geven op de plannen voor het MIRT-Onderzoek.

“We hebben afgesproken dat het DO de plaats is waar alles in het programma samenkomt, dus ook de MIRT-onderzoeken en -verkenningen”, aldus Lennart Salemink. “Dit werkt heel goed. We hebben de aanpak voor de MIRT-verkenning Rottepolderplein en het MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam Schiphol kunnen bespreken in samenhang met het hele programma.”

Werkateliers Haven-Stad en Amsterdam-Schiphol

“Wat we rapporteren aan het DO en de programmaraad is de uitkomst van een proces”, vertelt Lennart Salemink. “In september organiseren we werkateliers waar we met alle betrokken partijen naar specifieke gebieden gaan kijken. Het gaat om Haven-Stad vanuit de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad en om Amsterdam-Schiphol vanuit de programmalijn Zuidwest Amsterdam Schiphol.”

Het volgende DO van het programma is op 9 oktober en sluit aan op het Directeurenoverleg MIRT. “Een groot deel van de deelnemers is dan bij elkaar. Het wordt een korter DO waar we de klokken op een paar punten gelijk kunnen zetten”, aldus Frans Hasselaar. De programmaraad staat voor 7 november gepland, vooruitlopend op het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT Noordwest-Nederland op 22 november. Frans Hasselaar: “We kijken als programma uiteraard vooruit naar dit BO MIRT. We rapporteren over onze voortgang en gaan een aantal concrete afspraken maken.”