Met het groeien van de bevolking en bedrijvigheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) neemt ook de mobiliteit toe. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland (RMP) werkt daarom aan slimme en duurzame mobiliteit en daarmee aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Het programma lanceerde recentelijk de ‘Potentietool maatregelen duurzame mobiliteit’. De potentietool toont de maximale CO2-reductie per gemeente door het uitvoeren van de maatregelen uit de menukaart duurzame mobiliteit. Ook is te zien wat de potentiële CO2-reductie is op basis van de ambities per gemeente. Zo is duidelijk te zien waar het al goed gaat, en waar ruimte is om de ambitie te verhogen.

Samenwerken aan doelen uit het Klimaatakkoord

In het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland werken de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord: een afname van de CO2-uitstoot naar 2,2 megaton in 2030 (een vermindering van 55% ten opzichte van 1990). Het RMP doet dit in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Samen Bouwen aan Bereikbaarheid volgt de activiteiten van het RMP, omdat deze de implementatie van het Multimodaal Toekomstbeeld raken.

Potentieel CO2-reductie per gemeente

De interactieve tool geeft inzicht in twee zaken. Enerzijds geeft de tool aan wat de potentiële CO2-reductie is van het voorgenomen beleid van gemeenten t/m 2030 in kiloton CO2. Dit komt voort uit de uitgesproken ambities voor de uitvoering van maatregelen van de gemeenten zelf. Anderzijds laat de tool ook zien wat het maximale CO2-reductiepotentieel zou zijn (per gemeente, of voor de hele regio) als de maatregelen uit de menukaart duurzame mobiliteit maximaal worden uitgevoerd. Deze menukaart is een gereedschapskist met maatregelen waarmee gemeenten onderbouwde keuzes kunnen maken.

potentietool headerbeeld.jpg

Een screenshot van het dashboard waar je een kaart ziet van een deel van Noord-Holland en Flevoland. De kaart geeft voor elke gemeente weer op welk ambitieniveau het voorgenomen beleid scoort. De verschillende kleuren zijn de ambitieniveaus.

Kansen voor nog duurzamere mobiliteit

Door deze twee dingen naast elkaar weer te geven, is te zien op welke maatregelen gemeenten het potentieel al benutten, maar ook waar nog kansen liggen om de CO2-uitstoot te verhogen. Bovendien maakt de tool door middel van een interactieve kaart visueel inzichtelijk wat de verschillende ambitieniveaus zijn van de gemeenten van het RMP.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar hoe het in je gemeente ervoor staat met de CO2-reductie? Op de website van het RMP is informatie te vinden over alle duurzame mobiliteitsmaatregelen, handige links en downloads, goede voorbeelden, nieuws en een overzicht van alle mogelijke subsidies.