Op donderdag 16 maart jl. kwam het netwerk van het samenwerkingsprogramma – van Rijk en regio – Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) samen in het Van Der Valk Hotel in Haarlem. Bij de goed bezochte bijeenkomst gaf iedereen input op de voorbereidingen voor het implementatieplan. Dit implementatieplan beoogt de zeven sturingsprincipes van het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) door te vertalen naar het beleid en investeringskeuzes van de diverse overheidslagen.

Rijk en regio staan in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor een grote opgave. In onze regio vindt een forse verstedelijking plaatst. Zo komen er in 2030 al 250.000 woningen bij en groeit de werkgelegenheid met 230.000 arbeidsplaatsen. Deze ontwikkeling zet druk op ons mobiliteitssysteem en daarmee druk op het prettig bewegen in onze steden, dorpen en daarbuiten. Samen met haar partners gaat Samen Bouwen aan Bereikbaarheid aan de slag met een implementatieplan voor de 7 sturingsprincipes van het MTB.

Leerzame en goed bezochte kick-off

Projectmanager Ivo Frantzen trapte de middag af met een terug- en vooruitblik op het MTB. Daarna volgde een aantal pitches van HUBs en Goederenvervoer door Johannes Beuckens en Ton Geuzendam, informatiebehoefte over het MTB door Christiaan de Groot en het implementatieplan MTB door Mandy Vos-Boerboom. Ook de directeuren van de Rijksoverheid, provincies Noord-Holland en Flevoland en Vervoerregio Amsterdam kwamen aan het woord waarna het gezelschap in groepen uiteenging om het te hebben over de mogelijke rol en verwachtingen bij de implementatie van het MTB.

Implementatie in de praktijk

Met ruim 60 deelnemers bespraken we met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de provincies Noord-Holland en Flevoland, MRA-gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties de concrete acties die we in het implementatieplan moeten borgen. Dit deden we in groepen voor 4 deelregio’s, namelijk Amstelland-Meerlanden, IJmond/A9 Corridor, Zaanstreek-Waterland/A7 Corridor en Almere-Lelystad/A27 corridor. In volle zalen kwam nuttige input naar boven over de interbestuurlijke samenwerking, prioritering en het benadrukken van de urgentie. 

De uitkomsten van de gesprekken kun je lezen in een samenvatting.

Meer informatie

Meer informatie over het MTB en het implementatieplan lees je op onze websitepagina ‘Multimodaal Toekomstbeeld’. Hier vind je ook de infographic over het Multimodaal Toekomstbeeld. Wil je deze infographic ontvangen op A2? Neem contact op met de omgevingsmanager van SBaB, Christiaan de Groot, via SamenBouwenaanBereikbaarheid@rws.nl.