Op woensdag 25 maart 2020 is er een bijeenkomst over het P+R beleid in de verschillende gebieden van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). We presenteren dan het onderzoeksrapport over de werking van P+R in de regio en we bespreken samen de stappen die mogelijk zijn om tot een regionale aanpak voor P+R te komen. Hierbij leggen we de koppeling met lopende onderzoeken en programma’s. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

 

  • Wanneer: 25 maart 2020 van 15.00 tot 17.00 uur
  • Waar: Aristo meeting center Amsterdam, Teleportboulevard 100, 1043 EJ, Amsterdam. Aristo is gelegen vlakbij station Amsterdam Sloterdijk.
  • Aanmelden: Er zijn voor deze bijeenkomst een beperkt aantal plekken beschikbaar. Meld u daarom vooraf aan via jerom.marseille@minienw.nl.

 

Onderzoek naar P+R in de MRA

De programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid richt zich op het verbeteren van reizen van en naar stedelijk gebied. Uit eerder onderzoek is gebleken dat in het stedelijk gebied vooral de eerste en laatste kilometers van de reis diverse zwakke elementen hebben. In het gebied buiten de steden groeit de rol van de auto, terwijl in de stedelijke gebieden daar geen ruimte voor is. Fiets, openbaar vervoer en wandelen zijn hier de aangewezen modaliteiten. P+R-locaties zijn essentiële schakels in de koppeling van modaliteiten en spelen zo een grote rol in de bereikbaarheid van de gehele regio. De bureaucombinatie MuConsult/ARUP heeft in opdracht van Stedelijke Bereikbaarheid een onderzoek naar de werking van P+R in de Metropoolregio Amsterdam uitgevoerd. Het eindrapport is hier te downloaden, op 25 maart staan we stil bij de resultaten.

Meer informatie

De bijeenkomst wordt georganiseerd door programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid, onderdeel van de Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Voor meer informatie kunt u zich tot Bas Schimmel (IenW) en Anne Blankert (Amsterdam) richten. De contactgegevens vindt u op de webpagina van Stedelijke Bereikbaarheid.