Even voorstellen: in welke functie bent u betrokken bij Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en wat is uw rol in het programma?

"Ik ben gedeputeerde van de provincie Flevoland. In mijn portefeuille zit onder andere ruimtelijke ordening, mobiliteit inclusief OV, infrastructuur en Luchtvaart. Ik ben lid van de programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en van de MRA-platforms Ruimte en Mobiliteit. In het programma wil ik vooral de koppeling leggen tussen de grote ontwikkelingen in het ruimtelijk domein en de bereikbaarheidsopgaven die hier bij horen.“

Wat betekenen de besluiten voor de MRA als geheel?

"De MRA is een snel groeiende regio, die een belangrijke bijdrage levert aan de economische ontwikkeling van Nederland. Deze ontwikkeling leidt tot nog meer verplaatsingen over onze al drukke wegen, fietspaden en spoorlijnen. In het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid werken Rijk en regio samen om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. In het BO-MIRT hebben wij met elkaar goede afspraken kunnen maken om op korte termijn de doorstroming te bevorderen. Daarnaast gaan wij met elkaar nader onderzoeken wat de grote gebiedsontwikkelingen in de MRA betekenen voor ons mobiliteitssysteem, zodat we wat mij betreft volgend jaar ook besluiten kunnen nemen over noodzakelijk investeringen om onze regio bereikbaar te houden."
 

En wat betekenen ze voor Flevoland? / Met welke uitkomst uit het BO MIRT voor Samen Bouwen aan Bereikbaarheid bent u het meest tevreden?

"Flevoland is een gebied met veel mogelijkheden, op korte afstand van de economische toplocaties in de MRA. Een groot deel van de woningbouwopgave van de MRA kunnen wij op korte termijn opvangen. Maar alleen huizen bouwen is niet voldoende. Het gaat er om dat er ook goede verbindingen met de omgeving,  voldoende voorzieningen en werkgelegenheid zijn. 
Het is daarom belangrijk dat Rijk en regio hebben afgesproken om gezamenlijk een MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area (Amsterdam Oost – Almere) te starten. Daarin gaan Rijk en regio gezamenlijk kijken wat nodig is om dit deel van de regio te versterken en te verbinden om zo bij te dragen aan een sterke MRA. Het gaat dus feitelijk om de IJmeer-lijn, die het nieuwe Almere Pampus verbindt met Amsterdam."
 

Terugkijkend op het afgelopen jaar, wat zijn voor Samen Bouwen aan Bereikbaarheid volgens u de belangrijkste resultaten?

"Los van het MIRT-onderzoek naar Amsterdam Bay Area was een positieve uitkomst voor mij het onderzoek naar de A27 tussen Eemnes en Almere, evenals een onderzoek naar de verbreding van de A27 tussen Stichtse Brug en de A1. Het blijkt dat een oplossing voor een groot knelpunt in dit deel van de MRA veel minder hoeft te kosten dan eerder begroot. Deze oplossing heeft ook nog eens positieve effecten op de doorstroming op andere wegen. Met het Rijk hebben wij afspraken gemaakt om gezamenlijk te verkennen welk vervolg wij kunnen geven aan dit onderzoek. Ook op OV-gebied zijn er goede afspraken gemaakt om treinverkeer beter te laten lopen."
 

Geeft de Rijk-regio aanpak een betere type samenwerking dan we tot nu toe hadden op deze thematiek (bereikbaarheid/verstedelijking)?

"Belangrijk bij de totstandkoming en de uitvoering van deze besluiten is dat er volop wordt samengewerkt binnen de regio en met het Rijk. Deze besluiten reiken verder dan enkel Lelystad of Haarlem, maar raken de hele MRA. En dat is goed. Je moet het samen doen: anders maken de ‘buren’ een beslissing waardoor het bij jou in de stad alsnog vaststaat. In de oude situatie probeer je elkaar steeds te overtuigen op basis van een goed project. Nu doe je samen onderzoek. Je hebt samen een beeld van het probleem, de opgave en de oplossing. En dat loont: je hebt meer draagvlak nu, dan dat je telkens opnieuw onderhandelt over één project. Bij deze vorm van samenwerken is het wel belangrijk dat we elkaar aan gemaakte afspraken houden.” 
 

Wat zijn volgens u de belangrijkste opgaven in 2020 voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid?

“Dat we samen aan de slag gaan met concrete maatregelen om de bereikbaarheid van onze regio echt te verbeteren. In 2020 start het MIRT-onderzoek naar Amsterdam Bay Area. Het moet niet twee jaar duren voordat er iets ligt, we willen snel een beeld krijgen van de mogelijkheden. Ook moet er in 2020 een goede afspraak komen over de aanpak van de A27. Ik hoop dat we hier snel mee verder kunnen: deze weg is heel belangrijk voor de snelle ontwikkeling van Almere. En als ik MRA-breed kijk: het Ontwikkelpad wordt nu verder afgemaakt. Naast alle ruimtelijke vragen kijken we nu ook naar de netwerkvragen die eruit voortkomen. Hier is al veel werk voor gedaan. Maar volgend jaar gaan we echt zien wat er nodig is en kunnen we hiermee aan de slag. En dat is nodig, want anders loopt het echt vast in de MRA.”