Toen we op 15 maart 2018 formeel als programma van start gingen, kregen we van onze bestuurders twee duidelijke opdrachten tot eind 2019 mee. De eerste was het formuleren van een Ontwikkelpad voor het hele MRA-gebied: een stappenplan met richtinggevende uitspraken over waar we verstedelijken en met welke mobiliteitsinvestering. Tweede opdracht was een ontwikkelstrategie voor het gebied Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH). Begin 2018 leek eind 2019 nog ver weg, maar we wisten dat er in die tijd ontzettend veel werk moest worden verzet.

Terugblik

Tussen vorige zomer en deze zomer is er keihard gewerkt. Er zijn onderzoeken gedaan naar de ruimtelijke plannen, naar woon- en werklocaties en naar de manier waarop we ons van A naar B bewegen binnen de MRA. Er zijn perspectieven gemaakt voor de hele MRA en voor het gebied tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp. Ook hebben we een scherpere visie op P+R-plekken, slimmer reizen en de werkgeversaanpak.

Ontwikkelpad

De onderzoeken waren rond het voorjaar van 2019 gereed. Vervolgens gingen we aan de slag met de laatste fase: het opstellen van het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2025–2040. Hier komt alles samen, zodat er dit najaar tijdens het BO MIRT een besluit genomen kan worden. Na dit besluit hebben Rijk en regio een gemeenschappelijk vastgesteld beeld van hoe de Metropoolregio Amsterdam zich verder gaat ontwikkelen en is er een roadmap met een heldere planning van alle acties. Dat is ontzettend gaaf om te doen!

Snel en grondig

Omdat alle partnerorganisaties veel betrokkenheid hebben getoond en veel input hebben geleverd, kon dit proces betrekkelijk snel worden gerealiseerd, binnen anderhalf jaar. Dit is niet eerder op deze manier zo snel en grondig gebeurd. Juist door het hoge tempo is het extra van belang om alle partnerorganisaties actief mee te nemen in de tussenstappen. Dat is een continu proces en gebeurt ook nu weer tijdens het opstarten van het Ontwikkelpad. Hierdoor kon ook de Programmaraad op 3 juli een aantal richtinggevende keuzes meegeven.

De komende periode bouwen we samen verder aan het programmabrede ontwikkelpad, de ontwikkelstrategie voor ZWASH en alles wat daarbij komt kijken. Vervolgens start dit najaar de besluitvorming. Na besluitvorming in het BO MIRT in november 2019, waar bewindslieden van het Rijk overleggen met de MRA-bestuurders, kunnen alle documenten naar verwachting worden gepubliceerd op de website.

Namens het hele programmateam wensen we u een fijne zomer. En heeft u vragen, mail dan naar ProgrammaMRA@minienw.nl. We beantwoorden ze graag!

Lennart Salemink en Frans Hasselaar