Het ROC Amsterdam-Flevoland zag zich recent voor verschillende uitdagingen gesteld: verouderd mobiliteitsbeleid en verduurzaming van de organisatie. Francien Al, beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden, vond in deze opgaven een gezamenlijke oplossingsrichting. Onder begeleiding van Breikers ging een projectgroep aan de slag en stelde de vraag: hoe nodigen we werknemers uit tot een bijdrage aan duurzaam mobiliteitsbeleid? ‘Onze leerlingen zeggen vaak ‘practice what you preace’. Wij hebben daarin een voorbeeldfunctie te vervullen.’

Duurzaamheid als speerpunt

Het ROC van Amsterdam-Flevoland is een mbo-onderwijsinstelling op diverse locaties in en rondom Amsterdam en Flevoland. ‘Duurzaamheid is een strategisch thema voor ons en tegelijkertijd was ons mobiliteitsbeleid aan vernieuwing toe’, vertelt Francien Al, beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden. ‘Die twee zaken hebben we samengevoegd en toen zijn we gaan kijken hoe we duurzame mobiliteit konden faciliteren én organiseren.’

Samenwerking met Breikers

Francien was al langer actief betrokken bij het onderwijsnetwerk van de Gemeente Amsterdam, daar waar ze de naam Breikers voorbij zag komen. Ze nam contact op en werd gekoppeld aan een adviseur. ‘Rob Soeters van Breikers is toen met ons aan de slag gegaan en de samenwerking verliep heel soepel,’ vertelt Francien. Er werd een enquête gehouden onder medewerkers en een visiehuis gemaakt. Daarnaast werd er, voor alle locaties, een mobiliteitsscan uitgevoerd om inzicht te krijgen in het OV- en fietspotentieel. Oftewel, hoeveel mensen zouden ook op de fiets naar het werk kunnen komen? 

We zijn een onderwijsinstelling, maar we hebben zelf ook nog veel te leren.
Francien Al

Samen sterk: drie weten meer dan een

Francien stond er niet alleen voor. De projectgroep werd aangevuld met Vera Molenaar, projectleider duurzaamheid, en hr-manager Monico Sint Jago. ‘Zo hadden we iemand die alles weet over duurzaamheid én ook iemand die voeling heeft met wat er leeft op de werkvloer’, vertelt Francien. ‘Dat is ook zoals wij als ROC het liefst werken, vanuit verschillende disciplines samen tot een resultaat te komen.’ Een ander aspect is de voorbeeldfunctie: ‘Onze leerlingen zeggen vaak ‘practice what you preach’. Als duurzaamheid zo belangrijk is willen ze dat ook terugzien in ons beleid, of dat nou gaat om elektrische fietsen of om verantwoorde broodjes in de kantine’, vult Vera aan. 

Voor hr-manager Monico is het vitaliteits aspect erg belangrijk: ‘Ik werk bij het mbo-college zorg en welzijn, dan moeten we ook denken aan onze eigen vitaliteit.Gezond eten, goed slapen en meer bewegen door lopend te vergaderen én natuurlijk vaker de fiets te pakken.’

Tussen droom en daad

Uiteindelijk lag er een uitgebreid adviesrapport van Breikers met aanbevelingen én een degelijke financiële onderbouwing. Francien was er heel blij mee. ‘Zo’n rapport van een gespecialiseerd bureau, daar kun je goed mee aan tafel komen.’ Maar alle adviezen ook direct uitvoeren bleek wat lastiger. ‘Binnen een organisatie als ROC van Amsterdam-Flevoland moet je veel stappen zetten, met veel mensen, om te komen tot een samenhangend beleid’, aldus Francien. ‘We zijn een organisatie met meer dan 40.000 studenten en ruim 4000 medewerkers’. Eén van de adviezen was om een mobiliteitsapp te nemen, waarbij je kunt switchen tussen de verschillende mobiliteitsvormen. ‘Een goed idee, maar een instelling als ROC van Amsterdam-Flevoland is dan verplicht een aanbesteding te doen, en daar gaat veel tijd overheen.’ Ook het voorstel om parkeergelegenheid voor auto’s iets minder te faciliteren lag gevoelig. ‘Mensen zijn gehecht aan hun auto, dus daar moet je gesprekken over voeren. Het gaat uiteindelijk om gedragsverandering, dat doe je niet even van de ene op de andere dag. Dus ook al heb je een prachtig adviesrapport, dan moet er, voor de implementatie, nog veel gebeuren.’

Stapje voor stapje

Vanaf april 2024 worden er concrete veranderingen doorgevoerd, zoals de overstap naar de NS-Business Card voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Francien kreeg veel positieve reacties: ‘Mensen zeggen dat het makkelijk is dat je gewoon kunt reizen zonder dat je ieder ritje hoeft te declareren.’ Daarnaast is de verhoging van de fietsvergoeding naar €1250 ook goed ontvangen door het personeel. ‘Er waren al mensen die daarop hoopten’, vertelt Francien. ‘En wij hopen dat ze nu ook die e-bike aanschaffen en vaker de fiets pakken naar het werk. Als we willen dat leerlingen meer gaan fietsen, moeten we zelf het goede voorbeeld geven.’ Francien sluit af met een positieve noot: ‘De grote winst is dat we de eerste stap hebben gezet en de stapjes daarna, die komen daarna.’

Meer informatie

Meer weten over Breikers? Op hun website lees je dit artikel terug en vind je een video over hoe zij het ROC hielpen bij het herzien van hun mobiliteitsbeleid.