Op maandag 25 september 2023 organiseren Pakhuis de Zwijger en het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) een avond die in het teken staat van de vraag: ‘Hoe houden we de groeiende Metropoolregio Amsterdam (MRA) bereikbaar voor iedereen?’. We zoomen deze avond in op hoe mobiliteitsbeleid bijdraagt aan de brede welvaart (alles wat mensen van waarde vinden) en het tegengaan van bereikbaarheidsongelijkheid (de ongelijke toegang tot transport- en mobiliteitsvoorzieningen).

Datum en locatie

  • Datum: 25 september
  • Tijdstip: 20.00– 21.30 uur (programma)
  • Locatie: Pakhuis de Zwijger
  • Zaal: Grote Zaal

U kunt zich aanmelden via de link onderaan deze uitnodiging. 

Brede welvaart door mobiliteit

De komende 20 jaar is de verwachting dat er 250.000 woningen en 230.000 arbeidsplaatsen bijkomen in de MRA, waardoor personenmobiliteit sterk zal toenemen. Om het mobiliteitsnetwerk voor iedereen toegankelijk te houden, is het essentieel om ook oog te houden voor de kwetsbare groepen. Bereikbaarheid is namelijk niet enkel het uitbreiden en efficiënter maken van wegen en spoor, maar ook of iemand bijvoorbeeld voldoende mogelijkheden heeft om zich te kunnen verplaatsen.

Voor welke opgaven staan Rijk en regio om de MRA en de omliggende gebieden bereikbaar te houden? Waar ligt bereikbaarheidsongelijkheid op de loer? Welke concrete oplossingen zijn er nodig om de bereikbaarheid en dus de brede welvaart te vergroten voor iedereen? 

Deze avond proberen we antwoorden te vinden op deze vragen met een keur aan experts, waaronder: Marja Ruigrok (lid van de Programmaraad SBaB, bestuurder Vervoerregio Amsterdam), Kees van der Burg (Directeur-Generaal Mobiliteit van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Bert van Wee (hoogleraar Transport Policy, hoofd Transport and Logictis bij de TU Delft), Danielle Snellen (plaatsvervangend sectorhoofd Verstedelijking & Mobiliteit bij Planbureau voor de Leefomgeving), Emiel Reiding (directeur Metropoolregio Amsterdam), Daan Zandbelt (Bouwmeester van AM), Pieter Litjens (algemeen directeur bij CROW) en Claudia Zuiderwijk (vertegenwoordiger Mobiliteitsalliantie en algemeen directeur GVB.

Aanmelden

De bijeenkomst is bedoeld voor zowel professionals als inwoners die geïnteresseerd zijn in de relatie tussen mobiliteit, verstedelijking en bereikbaarheidsongelijkheid. Het bijwonen van de bijeenkomst is gratis, aanmelden kan via https://dezwijger.nl/programma/brede-welvaart-door-mobiliteit.