Er zijn maatregelen nodig om de verkeersdoorstroming op en rond het Rottepolderplein te verbeteren: de probleemanalyse van het MIRT-onderzoek Rottepolderplein heeft dit bevestigd. Maar welke maatregelen kunnen we het beste inzetten? Het projectteam heeft samen met de omgeving en de betrokken experts hiervoor een longlist samengesteld van maar liefst 55 mogelijke maatregelen. 

De maatregelen variëren van rigoureus (een heel nieuw verkeersplein) tot minder ingrijpend (andere belijning op de weg). Alle maatregelen zijn beoordeeld aan de hand van het aan de start van de verkenning opgestelde beoordelingskader. Draagt de maatregel bij aan de verbetering van de doorstroming? Is de oplossing technisch haalbaar? En hoe zit het met de ruimtelijke kwaliteit? 

Uit de beoordeling blijken 10 maatregelen te voldoen aan het kader. Het ontwerp en de effecten van deze maatregelen worden in een volgende stap gedetailleerder uitgewerkt. 

Hoe gaan we verder?

Donderdag 17 oktober wordt in een werkatelier samen met de stakeholders ingezoomd op de beoordeling van deze maatregelen en wordt hun voorkeur voor één of meerdere maatregelen geïnventariseerd. Hiermee trechteren we verder naar 3 à 4 kansrijke alternatieven. De verwachting is dat deze begin 2020 in een Notitie Kansrijke Alternatieven kunnen worden gepresenteerd. Deze notitie markeert de start van fase twee van de verkenning, waarin wordt toegewerkt naar een voorkeursalternatief.

Download ook