We gaan veel nieuwe woningen bouwen in de MRA, waarvan een groot deel in de stadsharten van Almere, Haarlem, Hilversum, Hoofddorp, Lelystad, Purmerend en Zaanstad. De betrokken gemeenten hebben het afgelopen half jaar een plan gemaakt voor hun gebied. En met resultaat, want bijna alle colleges en gemeenteraden hebben inmiddels met hun gebiedsplan ingestemd. Wat staat er in die plannen en hoe gaan we ermee verder? De projectmanagers Bereikbare steden vertellen er meer over.

Er is veel vraag naar woningen in de stedelijke centra. Door hier te verdichten, versterken we de lokale economie, vergroten we de werkgelegenheid en maken we optimaal gebruik van de al bestaande ov-voorzieningen. En, heel belangrijk, we houden het landschap open. De ov-bereikbaarheid is in de stadscentra op orde; toch brengt deze woningbouw ook opgaven op het gebied van bereikbaarheid mee zich mee. Elke gebiedsplan bevat daarom een aanpak op maat, waarin wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid samenkomen.

Trots op de plannen

Begin oktober kwamen de gemeenten, provincies en het Rijk bijeen in het stadshart van één van de betrokken steden: Almere. Om met elkaar te vieren dat de gebiedsplannen er nu zijn, maar ook om het vervolg te bespreken. Anne Blankert (gemeente Amsterdam) en Maaike Stoop (Provincie Noord-Holland) zijn de projectmanagers van Bereikbare Steden, onderdeel van de Uitvoeringsagenda van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Maaike vertelt: ‘Het was een heel plezierige bijeenkomst. We zijn trots op dit tussenresultaat. En het is voor gemeenten goed om te merken dat het Rijk de lokale plannen op hoofdlijnen steunt en actief meedenkt over hoe de projecten medegefinancierd kunnen worden.’ 

‘Tijdens de bijeenkomst hebben we heel open onze ervaringen uitgewisseld’, vervolgt Anne. ‘De gemeenten gaven aan waar ze tegenaanlopen om van plan naar uitvoering te komen. Gebrek aan capaciteit bijvoorbeeld, want veel gemeenten hebben een klein ambtelijk apparaat. Daarom kunnen ze gebruik maken van de flexibele schil van de MRA.’

Veel projecten

In elk gebiedsplan staat hoeveel woningen, kantoren en voorzieningen er kunnen komen in het gebied. Daarnaast bevat elk gebiedsplan een lijst met projecten en maatregelen die nodig zijn om het gebied te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld de opvang van regenwater, de aanleg van een fietstunnel of het autovrij maken van een weg. In de plannen komen wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid dus samen. Maaike: ‘Omdat we integraal kijken, zijn er per stad best veel projecten, vaak meer dan 20. Per project moeten we afspreken wie aan zet is bij de uitvoering.’

Het vervolg

Zaak is nu dus om alle gegevens per project op tafel te krijgen en de gesprekken aan te gaan met betrokken stakeholders, naast gemeente en Rijk bijvoorbeeld ook de provincies en de Vervoerregio Amsterdam. Anne besluit: ‘We moeten beoordelen welke projecten we als eerste oppakken. We kijken onder meer naar welke we snel kunnen uitvoeren en welke de meeste woningen mogelijk maken. Want we willen de woningbouw flink versnellen. Over het vervolg moeten we bestuurlijke afspraken maken bij het BO-MIRT en/of BO-Leefomgeving, die allebei begin 2022 plaatsvinden. Omdat de plannen zowel over woningbouw als bereikbaarheid gaan, zoekt het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid nauwe samenwerking met de verstedelijkingsstrategie MRA.’

Over Bereikbare Steden

Tot 2040 komen er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 250.000 woningen bij. Een groot deel daarvan is al de komende tien jaar nodig en wordt ingepast tussen bestaande bebouwing in de (middel)grote steden van de MRA, zoals Haarlem, Purmerend en Lelystad. Dat we deze plekken verdichten, brengt ook opgaven op het gebied van bereikbaarheid met zich mee. Met Bereikbare Steden wordt per gebied een aanpak op maat uitgewerkt, waarin wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid samenkomen. Lees hier meer over Bereikbare Steden.