De grote verkeersdrukte op de provinciale wegen N203 en N246 zorgt ervoor dat de leefbaarheid en bereikbaarheid in Krommenie, Assendelft en Wormerveer zwaar onder druk staan. Er is een betere verbinding nodig tussen de A8 en A9 om de problemen nu en in de toekomst op te lossen. De verbinding A8-A9 draagt bij aan de opgaven van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. De opgave wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Het laatste nieuws over het project A8-A9 is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Verder is het project te volgen op Twitter via @VerbindingA8A9.