Een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio Zaanstreek en de regio IJmond. Ook verbetert de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft erdoor. De Verbinding A8-A9 draagt bij aan de opgaven van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. De opgave wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland, samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de regio en de rijksoverheid.

De nieuwe weg kruist het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Dat vraagt om een zorgvuldige inpassing. Hiervoor is een landschapsplan gemaakt. In het plan komen verschillende opgaven aan bod: landschap, cultuurhistorie en verkeer. De investeringskosten van het landschapsplan bedragen ruim € 900 miljoen. De provincie kan deze kosten onmogelijk alleen dragen en zal daarom het initiatief nemen om te komen tot een strategie voor de financiering van het project.

Meer informatie

Het laatste nieuws over het project Verbinding A8-A9 is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland