Projecthistorie

Bij het BO-MIRT van 11 november 2022 is afgesproken dat rijk en regio een MIRT-Verkenning starten naar de eerste fase sluiten Ringlijn tussen Amsterdam Sloterdijk en de Hemknoop. Om de beste variant voor dit deel van de Ringlijn te kunnen bepalen, worden in deze MIRT-verkenning ook de verschillende varianten voor het geheel sluiten van de metroringlijn tussen station Sloterdijk en station Amsterdam Centraal in het onderzoek meegenomen.

Opgave

Uit eerder uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de bestaande OV-netwerken en stations (nationaal en lokaal/regionaal) in het noordwestelijk deel van Amsterdam nu al vaak overbelast zijn en dat dit in de toekomst alleen maar erger wordt. Niet in de laatste plaats hangt dit samen met de extra vervoervraag die de grootschalige gebiedsontwikkeling van Haven-Stad zuid zal genereren. In totaal worden er in Haven-Stad zuid tot 2040 29.500 woningen ontwikkeld en na 2040 komen er daar nog 23.900 bij. Daarnaast voorzien de plannen in 48.000 arbeidsplaatsen in Haven-Stad zuid in het eindbeeld. De opgave is dus om het hoogwaardige OV-systeem in het noordwestelijke deel van Amsterdam te versterken en aan te sluiten op nationale en stedelijke OV-knopen.

Oplossing

Er zijn in eerdere onderzoeksfasen al diverse oplossingsrichtingen bestudeerd en onderling vergeleken. Bestuurlijk is vastgelegd (BO-MIRT, 25 november 2020) dat de meest voor de hand liggende oplossing voor het eindbeeld Haven-Stad zuid  het sluiten van de metro Ringlijn van Isolatorweg via de Hemknoop tot het Centraal Station is. Ook is vastgesteld dat deze oost-west gerichte OV-verbinding aangevuld moet worden met een noord-zuid gerichte verbinding.