De ‘polycentrische verstedelijking’ in Metropool Regio Amsterdam zet door als het aan Bereikbare Steden ligt. De netwerkgroep ondersteunt, als gezamenlijk onderdeel van SBaB (programmalijn Duurzaam Gedragsmobiliteit) en MRA (programma Bouwen en Wonen), de uitvoering van gebiedsplannen van gemeenten om versnelling van woningbouw, goede bereikbaarheid en werkgelegenheid te realiseren. Verduurzaming, aantrekkingskracht en leefbaarheid is daarbij het streven.

 De Bereikbare Steden zijn Almere, Alkmaar, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Hoorn, Hilversum, Hoofddorp, Purmerend en Zaanstad.  De stedelijke gebieden rondom centraal gelegen openbaar vervoersknooppunten hebben de komende jaren te maken met toenemende druk op de woningmarkt en infrastructuur. Om te voldoen aan de toenemende vraag is het voornemen om circa 175.000 woningen toe te voegen verspreid over de MRA. De aanpak en samenhang met de openbare ruimte, bereikbaarheid en werkgelegenheid zijn per gemeenten uitgewerkt in een gebiedsplan. 

Update: Gebiedsplan Amstelveen 

Het gebiedsplan van Amstelveen is goedgekeurd door het College. De gemeente wijst drie deelgebieden aan: Het Stadshart, Centrum West en Centrum Oost. De projecten binnen de deelgebieden hebben o.a. betrekking op een algehele kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte en de landelijke en regionale vervoersfuncties, het realiseren van circa 2.200 woningen en 2.000 banen. Verder wordt de aanpak van projecten binnen transformatie- en ontwikkellocaties (KLM Hoofdkantoorterrein, Beneluxbaan Noord en Omgeving Ziekenhuis-Ouderkerkerlaan) beschreven.

Actualisering gebiedsplannen

Gezien het urgente woningtekort sturen de gebiedsplannen op de korte termijn. Om te kunnen starten voor 2030 ligt de focus op projecten met de meeste prioriteit. De gebiedsplannen worden frequent geactualiseerd om te monitoren wat nodig is om deze termijn te halen. Dit loopt uit een van capaciteits- en expertisevraagstukken.  Dit voorjaar is het tijd voor de eerste actualisatieronde. De financiële dashboarden en prioriteiten worden o.a. geactualiseerd. 

Update Speciale Uitkeringen 

De stappen richting uitvoering komen steeds dichterbij. Vanwege extra investeringen in voorzieningen, netwerken en open bare ruimte die nodig zijn ten behoeve van de woningbouwopgave, stelt het Rijk de SPUK beschikbaar. Ook wel bekend als Speciale Uitkering. De exacte randvoorwaarden voor deze financiering staan nog onder consultatie. Vooralsnog kan de voortgang van de gebiedsplannen aanvangen zoals de voorwaarden nu zijn gepresenteerd door het Rijk. 

Kennisdeling 

Aangezien er geen pasklare antwoorden zijn op de uiteenlopende verstedelijkingsvraagstukken is kennisdeling een hulpmiddel om de uitvoering tot stand te brengen. De Bereikbare Steden komen elk kwartaal bij elkaar om een inhoudelijk onderwerp, kennis over het proces of aanpak te delen. Bovendien worden rondleidingen door de stadsharten van de deelnemende gemeenten gegeven.