De weg die woningbouw mogelijk maakt

Vernieuwing Nieuwe Bennebroekerweg

De gemeente Haarlemmermeer werkt aan het verbreden van de Nieuwe Bennebroekerweg naar twee keer twee rijstroken. De nieuwe weg, die naar verwachting in 2033 gereed is, biedt een oplossing voor de toenemende verkeersdrukte aan de zuidzijde van Hoofddorp en maakt de komst van nieuwe woningen in Haarlemmermeer mogelijk.

Doel

Tot 2040 komen er in Haarlemmermeer tussen de 20.000 en 40.000 woningen bij en neemt het aantal werklocaties en voorzieningen toe. Door de Nieuwe Bennebroekerweg te verbreden wordt het verkeer langs de zuidrand van Hoofddorp geleidt. Hierdoor neemt de verkeersdrukte in de winkel- en woongebieden af en wordt de leefbaarheid vergroot. 

Hoe gaat de nieuwe weg eruitzien?

De exacte opzet van de vernieuwing moet nog worden bepaald. Wel is de gemeente al tot een voorkeursalternatief gekomen. Dit voorkeursalternatief, dat in januari 2022 door de gemeenteraad van Haarlemmermeer werd vastgesteld, geeft onder andere weer waar het tracé van de nieuwe weg komt te liggen. 

Fasen 

De aanpak van de Nieuwe Bennebroekerweg doorloopt een aantal fasen. Momenteel bevindt de gemeente zich in de plan-uitwerkingsfase. Dat wil zeggen dat de nieuwe weg gedetailleerd wordt uitgewerkt. Naar alle waarschijnlijkheid is het schetsontwerp in de tweede helft van 2024 gereed. Hierna volgt de realisatiefase waarin het definitief ontwerp wordt uitgewerkt en er begonnen kan worden met de aanleg van de weg. 

Participatie

Bewoners en andere belangrijke stakeholders zijn nauw betrokken bij iedere fase van de vernieuwing van de Nieuwe Bennebroekerweg. Dit gebeurt via bijeenkomsten en een klankbordgroep.