Dit project werkt aan het verbeteren van de hoogwaardig openbaarvervoerverbinding (HOV) tussen Zaandam en Amsterdam: de ZaanIJ-corridor. Het project is een samenwerking tussen de Vervoerregio, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Zaanstad onder het rijk-regio programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. 

Opgave

Het bestaande openbaar vervoer netwerk tussen Amsterdam en Zaanstad is in de laatste tien jaar aanzienlijk verbeterd. Bijvoorbeeld door de realisatie van een hoogwaardige busverbindingen, zoals de infrastructuur op de Klaprozenweg en de busbaan tussen Noorder IJplas en de A8. Het huidige HOV-netwerk functioneert op dit moment goed en voldoet aan de vraag.  

De noordelijke IJ-oevers van Amsterdam Noord en Zaanstad Oost ontwikkelen zich razendsnel. Deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn een stedelijke mix van veel nieuwe woningen, voorzieningen en arbeidsplaatsen. Het aantal inwoners in Amsterdam Noord groeit in een hoog groeiscenario van 100.000 nu tot mogelijk 210.000 inwoners op lange termijn (na ca. 2040). Het aantal inwoners van Zaanstad groeit in dezelfde periode van 161.000 tot zeker 200.000, maar mogelijk zelfs circa 235.000 inwoners. Een deel van de nieuwe woningen is voorzien in Kogerveldwijk en de Achtersluispolder. Andere woningbouwlocaties van de ZaanIJ-corridor zijn Poelenburg, Zaandam Centrum-Oost, de NDSM-werf, Buiksloterham, het Hamerkwartier en Haven-Stad Noord. Naast een groei van het aantal woningen, voorzieningen en arbeidsplaatsen wordt er ook verwacht dat meer toeristen de regio gaan bezoeken. Zo groeit het aantal bezoekers aan de Zaanse Schans mogelijk tot 3 miljoen per jaar. Door al deze ontwikkelingen groeit het aantal reizigers met het HOV fors. 

We blijven onderzoeken hoe we de gevolgen van de groei van het aantal reizigers op de capaciteit en kwaliteit van het HOV op de ZaanIJ-corridor kunnen verbeteren. 

Studie naar korte- en lange termijn maatregelen

In december 2021 heeft de Vervoerregio, in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, het ingenieursbureau Sweco opdracht gegeven om een vervolgonderzoek uit te voeren naar mogelijkheden om de bereikbaarheid van de ZaanIJ-corridor te verbeteren. 

Vervolgproces

Nu deze verkenningsfase is afgerond, gaan we starten met de planstudiefase. Daarin werken we toe naar een voorkeursoplossing en stellen we deze vast. Daarnaast maken we met de betrokken partijen afspraken over de dekking van de investeringskosten, de exploitatie en het vervolgproces. De voorbereiding op de planstudiefase start in Q2 2023. De planstudiefase duurt naar verwachting circa twee jaar. 

Kijk voor meer informatie over de website van de Vervoerregio.