Gemeente Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid om de A2 ten noorden van knooppunt Amstel af te waarderen naar een stedelijke weg zodat er ruimte komt voor gebiedsontwikkeling (minimaal 1.500 woningen). Hiervoor zijn 2 varianten in beeld waarover gesprek loopt met het Rijk, ZuidasDok, gemeente Ouder-Amstel en Vervoerregio.

De nieuwste variant  wordt nu verkeerskundig doorgerekend om de effecten op de autonetwerken lokaal en hoofdwegennet in beeld te brengen. Op basis van deze doorrekening en de toets aan de ontwerprichtlijnen hoofdwegennet zal eind 2023 een besluit genomen worden over het vervolg.