Ga naar content

Lange en kortetermijn programmalijnen die elkaar versterken

Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) is ingedeeld in een aantal programmalijnen. Het Multimodaal Toekomstbeeld, Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp, Amsterdam Bay Area en Duurzaam Mobiliteitsgedrag richten zich op de ontwikkeling op de lange termijn. Samen met projecten als Rottepolderplein, en Verbinding A8-A9. 

De vier programmalijnen passen als tandwielen in elkaar. Programmalijn Duurzaam Mobiliteitsgedrag richt zich ook al op de korte termijn en bevat maatregelen die nú al verlichting moeten geven. Maar ze zijn ook bedoeld als kweekvijver voor de langetermijnsporen. Wat goed werkt, wordt ook daar ingezet. Vanuit de koers en strategie stuurt het programma op de onderlinge samenhang, worden activiteiten geprioriteerd die meerdere opgaven en doelen dienen en wordt dubbel werk voorkomen.

Programmalijnen

Het Multimodaal Toekomstbeeld, Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp en Amsterdam Bay Area zijn programmalijnen binnen het programma SBaB en richten zich op de ontwikkeling op de lange termijn. 

Duurzaam Mobiliteitsgedrag

Het vizier van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid staat op 2040, maar de focus is daarnaast ook gericht op de korte termijn. De programmalijn Duurzaam Mobiliteitsgedrag bevat maatregelen die nu al bijdragen aan het verminderen van de druk op het mobiliteitssysteem en richten het tegelijkertijd slimmer, veiliger en duurzamer in. Denk aan het aantrekkelijker maken van overstappunten (fiets-ov, auto-fiets en auto-ov) en kleinschalige (infrastructurele) maatregelen die dat versterken. Ook werken we aan maatregelen die flexibel (thuis)werken en slim reizen stimuleren. Dat doen we samen met werkgevers en onderwijsinstellingen in de woon-werkgebieden, zoals IJmond, Almere en op de Zuidas.

Projecten

SBaB bestaat ook uit een aantal projecten zoals Rottepolderplein en Verbinding A8-A9 die zich richten op de ontwikkeling op de lange termijn. Zo zoeken Rijk en regio samen naar oplossingen voor bijvoorbeeld een betere verkeersdoorstroming op het Rottepolderplein en een betere verbinding tussen de A8 en A9 om verkeersdrukte op provinciale wegen te verminderen.