Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en de regionale overheden in de Metropoolregio Amsterdam.

Samenwerkingspartners

De volgende organisaties zijn aan het programma verbonden: twee ministeries (IenW en BZK), twee provincies (Noord-Holland en Flevoland), de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam, Rijkswaterstaat, ProRail, NS en Schiphol. Daarnaast is er op veel onderdelen intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en wordt er op projectniveau samengewerkt met de directe omgeving.

Vraag?

Heeft u een algemene vraag over het programma? Dan kunt u terecht bij het programmateam via SamenBouwenaanBereikbaarheid@rws.nl. U kunt ook uw vraag stellen aan omgevingsmanager Christiaan de Groot via christiaan.de.groot@rws.nl.

Heeft u een specifieke vraag over de programmalijnen? De contactpersonen per programmalijn vindt u op de programmalijnpagina’s.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze digitale nieuwsbrief! Via de rode balk rechtsboven deze website kunt u zich abonneren. U ontvangt dan ongeveer maandelijks een nieuwsbrief met nieuws en achtergronden.