Projecten

SBaB bestaat ook uit een aantal projecten zoals Rottepolderplein en Verbinding A8-A9 die zich richten op de ontwikkeling op de lange termijn. Zo zoeken Rijk en regio samen naar oplossingen voor bijvoorbeeld een betere verkeersdoorstroming op het Rottepolderplein en een betere verbinding tussen de A8 en A9 om verkeersdrukte op provinciale wegen te verminderen.