Rondom grote woon-werkgebieden maken we maatwerkafspraken met werkgevers, lokale instanties en initiatieven. Zo willen we flexibel werken en slim reizen blijvend in ons ritme verankeren. De gebiedsaanpak is onderdeel van de programmalijn Duurzaam Gedragsmobiliteit. Op de pagina’s Werkgeversaanpak en Onderwijsaanpak leest u welke maatregelen we nog meer nemen.

Regionale mobiliteitsplatformen

Grote groepen mensen flexibel laten werken en slim laten reizen, vraagt ook om gebiedsgerichte maatwerkaanpakken van en naar de grote woon-werkgebieden. In zo’n gebiedsaanpak slaan werkgevers en andere lokale instanties en initiatieven de handen ineen om tot slimme oplossingen te komen. Denk aan het in een bepaald gebied opzetten van een pendelbuslijn voor the last mile, mobiliteitshubs, een deelfietsensysteem of e-bike probeerpool. Daarom bieden we met de zogenoemde gebiedsaanpakken MRA maatwerk per gebied: IJmond Bereikbaar, Beter op Weg Haarlem, Groot Schiphol Bereikbaar, Van A tot Zuidas, Zuidoost Bereikbaar en binnenkort ook in Almere.

Gezamenlijke acties en communicatie

Via deze gebiedsaanpakken lopen verschillende acties om ander reisgedrag te stimuleren. Voor werkgevers, werknemers en soms ook studenten, bewoners of andere groepen reizigers. Zoals een ‘vaker op de fiets’-campagne. En we werken aan gezamenlijke communicatie voor een eenduidig en laagdrempelig verhaal richting reizigers. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van Breikers en platform Zowerkthet.nl en werken we samen aan de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen.